Regulamin serwisu www.poloniagdansk2005.pl

Art nr 33 | dodane: 2015-02-06  |  


Regulamin serwisu www.poloniagdansk2005.pl

 

Korzystając z serwisu www.poloniagdansk2005.pl akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie znajdujące się na tej stronie.

 

Administratorzy www.poloniagdansk2005.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w  Regulaminie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.poloniagdansk2005.pl obowiązuje aktualny Regulamin.

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

 

Jeżeli nie zgadzasz się z Regulaminem, prosimy nie odwiedzaj serwisu www.poloniagdansk2005.pl


Regulamin serwisu www.poloniagdansk2005.pl

Dane osobowe

 W czasie korzystania z serwisu www.poloniagdansk2005.pl możesz zostać poproszony (-a) o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony (-a) to w większości przypadków imię czy adres e-mail. W przypadku udostępnienia formularzy zamówień będziesz proszony (-a) o podanie pełnych danych osobowych.

 

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane wiadomości

 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem www.poloniagdansk2005.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio serwisu www.poloniagdansk2005.pl (np. zmiany, ogłoszenia), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsorów, promotorów serwisu www.poloniagdansk2005.pl.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub na forum dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia użytkowników serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie www.poloniagdansk2005.pl, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez administratorów serwisu www.poloniagdansk2005.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Wykorzystywanie treści

Administratorzy serwisu www.poloniagdansk2005.pl zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania (np. w czasopiśmie, gazetach, na innych stronach www) wszelkich wypowiedzi z forum, komentarzy, treści ogłoszeń i innych informacji umieszczanych przez użytkowników na łamach serwisu internetowego www.poloniagdansk2005.pl.

 

Przechowywanie informacji 


Informacje uzyskane od użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


Polityka prywatności

Art nr 34 | dodane: 2015-02-06  |  


Polityka prywatności serwisu www.poloniagdansk2005.pl

Korzystając z serwisu www.poloniagdansk2005.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.

 Administratorzy www.poloniagdansk2005.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.poloniagdansk2005.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

 Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzaj serwisu www.poloniagdansk2005.pl

 

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz, czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

 

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

 Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.  

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. 
 

Przechowywanie informacji


Informacje uzyskane od użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych zgodna z RODO

Art nr 64 | dodane: 2018-05-25  |  


Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Andrzej Gontarz Dyrektor Sportowy SKS Polonia Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177 , 80-868 Gdańsk, tel. kontaktowy 504257720 adres email: andrzej.gontarz@poloniagdansk.pl

 

2) Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b RODO, jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informacją w treści formularza i gromadzone zgodnie z polityką bezpieczeństa strony poloniagdansk2005.pl i regulaminem strony.

 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy klubu SKS Polonia Gdańsk w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu udzielania odpowiedzi badź wyświetlane na stronie za zgodą osoby (ustawowego pełnomocnika), której dotyczą.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować brakiem dostepu do serwisu

 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania Napisz do nas


Obrazek niewidoczny? Kliknij tutaj, aby odświeżyć