Przepisy gry w piłkę nożną 2013/2014

Art nr 18 | dodane: 2014-02-28  |  

Na stronie www.pzpn.pl została umieszczona aktualna wersja Przepisów Gry w Piłkę Nożną - wydanie 2013/14. Kolegium Sędziów PZPN dodało też swoje konkluzje szkoleniowe, które sędziowie mają stosować od rundy wiosennej.


Na stronie pomorskiego ZPN pojawił się też regulamin rozgrywek 2014/2015 wraz z załącznikem.

 

Unifikacja organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w Piłkę Nożną Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015 i lata następne.


MŁODZIK: D2 
Forma rozgrywek: liga wojewódzka/ klasa okręgowa
Boisko:  szerokość: do 68m;długość: 70-75m  ( od pola karnego do pola karnego boiska pełnowymiarowego (wg. FIFA 105mx68m))
Pole karne:  linia pola karnego w odległości 9m od bramk, 9m od bramek (23x9m)
Rzut karny: 9 m
Rzut autowy: zgodnie z przepisami PZPN
Rzut od bramki: z obszaru pola karnego piłka ustawiona nieruchomo
Rzut wolny: odległość przeciwnika 7m
Rzuta rożny:  krótki
Bramki: 5 × 2 m
Piłki : nr 4
Czas gry:  2x30min
Liczba zawodników : /Minimalna liczba zawodników : 9/7
Ilość zmian zawodników : powrotne (mogą grać dziewczęta –max 2 na boisku(4 w kadrze meczowej)
Obuwie : miekie typu turf lub lanki
Ochraniacze : nie obowiązują, są wskazane
Przepis o spalonym : nie obowiązuje
Kary: Niezależnie od kar przewidzianych w przepisach gry (żółte, czerwone kartki) - wykluczenia czasowe 3-5-10 minut

Badania lekarskie ważność:

Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy posiadający ważne zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę wydane przez lekarzy; wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskiej lub posiadających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz inni lekarze, którzy zawarli umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej (ważność zaświadczenia - 6 miesięcy, o ile lekarz nie zaleci inaczej)

Dokumenty meczowe : 

Karty Extranet, tzw. karta sztywna indywidualna, dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport), zgłoszenie sprawdzenia tożsamości można zgłaszać sędziemu najpóźniej przed zakończeniem meczu. 

Uchwała nr 156/Z/2013

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

z dnia 02.09.2013 roku

w sprawie wytycznych dla klubów dotyczących prowadzenia zawodów turniejowych rozgrywek juniorów organizowanych w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Na podstawie Art. 35 § 1 pkt 10 w oparciu o Art. 11 § 1 pkt 1, Art. 12 § 1 pkt 5, pkt 9 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

 

1. Zawody turniejowe rozgrywek juniorów w kategoriach Junior E1, Junior E2, Junior F1 oraz Junior F2, organizowanych w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone przez osoby nie posiadające uprawnień sędziowskich tj. przez trenerów, kierowników drużyn oraz byłych lub obecnych zawodników, z zachowaniem zasad regulaminowych w zakresie prowadzenia meczów piłki nożnej.

2. Klub będący organizatorem turnieju, na siedem dni przed jego terminem, ma prawo wystąpić

do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z pisemnym wnioskiem o delegowanie obsady sędziowskiej na planowane zawody.

3. Koszty ekwiwalentu za prowadzenie zawodów turniejowych w wysokości 100,- (sto złotych) netto oraz koszty dojazdu na ww. zawody pokrywane będą ze środków klubu występującego z wnioskiem o obsadę sędziowską turnieju.

4. Realizację uchwały powierza się Pani Przewodniczącej Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pani Dyrektor Biura Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.